Tuna İnşaat


FAALİYET POLİTİKASI


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


Tuna Şirketler Grubu, gerçekleştirdiği projelerde iş kalitesinin yanı sıra genel ve özel iş güvenliği kriterlerine de azami önemi vermektedir. Her türlü kaza ve hastalık ihtimaline karşı önceden hazırlanmış olan iş programı ve operasyon planı ışığında gerekli tedbirleri almaktadır. Bu tedbirler, çalışanların eğitim ve bilinçlendirilmesi, ilgili teçhizatın tedarik ve bakımını, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede bir iş ortamı hazırlamayı, sözlü ve yazılı olarak kendini denetleyen bir güvenlik mekanizması kurmaya ve sürdürmeyi içermektedir.© 2018 Tuna A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır. İletişim