Tuna İnşaat


FAALİYET POLİTİKASI


ÇEVRE POLİTİKASI


ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,Doğal kaynakları ve enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak suretiyle çevre ile dost malzemeler ve donanımlar kullanılmaktadır. Faaliyetlerden ötürü oluşabilecek çevresel etkileri önceden tespit ederek gereken önlemleri etkin şekilde ve zamanında alacağı taahhüt edilmektedir. Çevre kirliliği oluşmadan, kaynağında önleyici sistemler geliştirmek, analizler yapmak ve bunun neticesinde gereken tedbirleri erkenden almak önceliklerdendir. Ekolojik dengeyi korumak amacıyla aynı zamanda atık yönetiminde de yüksek verimlilik hedeflenmektedir.© 2018 Tuna A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır. İletişim